qoyulmaq

qoyulmaq
məch.
1. Bir yerə yerləşdirilmək; düzülmək. Kitabların hamısı şkafa qoyuldu. – Bir azdan sonra stol üzərinə qələm, kağız və mürəkkəb qoyuldu. M. S. O.. Sürahilər şərbət və şərablarla doldurulub, sərin bulaqlara qoyulmuş(du). M. Rz..
2. Əmanət verilmək, saxlanmaq üçün verilmək. Pullar əmanət kassasına qoyulmuşdur.
3. İcazə verilmək, müsaidə edilmək, rüsxət verilmək, imkan verilmək, buraxılmaq. Heç kəs içəri qoyulmur. Zala adam qoyulmur.
4. Oxumaq, işləmək və s. üçün bir yerə göndərilmək, verilmək, düzəldilmək. Uşaqların üçü də məktəbə qoyulmuşdur.
5. Saxlanmaq, təxirə salınmaq, ləngidilmək, keçirilmək. İclas sabaha qoyulmuşdur.
6. Tapşırılmaq, həvalə edilmək. Üzərimizə çox məsul vəzifələr qoyulmuşdur. Siyahını tutmaq onun öhdəsinə qoyulmuşdur.
7. Yüklənmək, vurulmaq. Arabalara ağır yük qoyulmuşdur.
8. Təsis edilmək, tikilmək, qurulmaq. Dənizin içində çoxlu buruq qoyulmuşdur. Dünən klub binasının özülü qoyuldu. – Qoyuldu özüllər, boylandı tağlar. M. Müş..
9. Geyilmək, keçirilmək. Başa papaq qoyulmaq.
10. Sərf edilmək, işlənmək. Bu işə çoxlu zəhmət qoyulmuşdur.
11. Bir şeyin üstünə, yaxud arasına yerləşdirilmək, salınmaq, döşənmək. Kompres qoyulmaq. Quyunun ağzına böyük bir daş qoyulmuşdur.
12. Təyin edilmək. Məsul işə qoyulmaq. Növbətçi qoyulmaq. – Kəndin ətrafına qarovul qoyuldu. M. Hüs..
13. Həll edilmək, yerinə yetirilmək, yaxud müzakirə üçün irəli sürülmək, təklif edilmək. Məsələ ciddi qoyulmuşdur.
14. Yazılmaq, işarə edilmək. Durğu işarələri düzgün qoyulmamışdır.
15. Düzəldilmək, təşkil edilmək, tərtib edilmək. Bu gecə səhnədə hansı pyes qoyulacaqdır? Təcrübə qoyulmaq.
16. Müəyyən edilmək, qərarlaşdırılmaq, lap ibtidadan verilmək. İnsanın təbiətində iki ümdə xasiyyət qoyulubdur. M. F. A..
17. Saxlanılmaq. Axşama heç bir şey qoyulmayıbdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qoyulma — «Qoyulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəlgələnmək — məch. köhn. 1. Nişanlanmaq. 2. Hüdud qoyulmaq, nişan qoyulmaq, mərz qoyulmaq (əkin yerinə) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoyuluş — is. 1. Qoyulma (bax qoyulmaq 10 cu mənada). Su təsərrüfatı tədbirlərinə kapital qoyuluşu 50 faizdən çox artmalıdır. 2. Qoyulmaq tərzi, qoyulmaq qaydası. Kərpicin qoyuluşu. 3. İrəli sürülmə, meydana atılma. Məsələnin qoyuluşu, müzakirəsi və həlli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bina — is. <ər.> 1. Tikili, mülk, ev. Gözəl və yüksək bina. Məktəb binası. Daş bina. Yeni teatr binası. – <Mədəd> vağzalın böyük binasından keçib, relslərin üstündən adlayaraq, depoya tərəf getdi. M. İ.. Ferma müdiri . . məni binaya apardı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doldurulmaq — məch. 1. Boş bir şeyin içinə doluncaya qədər şey qoyulmaq (tökülmək), dolu hala gətirilmək. Kisələr unla dolduruldu. Baklar su ilə dolduruldu. – <Qəhrəman:> Özümü torpaq doldurulmuş torbanın arxasına yıxdım. H. N.. Piyalələr yenicə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işarələnmək — məch. İşarə qoyulmaq (vurulmaq). // Nişan qoyulmaq (vurulmaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • loğaz — is. <ər.> 1. İstehza, rişxənd, masqara, ələ salma. Loğaz qoşmaq (oxumaq) – 1) rişxənd etmək, istehzalı sözlər demək, lağa (araya) qoymaq. <Nəcəfalı:> Keçmə bu aran tayfasının loğaz qoşmağından. B. Bayramov; 2) ağzına gələni danışmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamaşa — is. <fars.> 1. Baxıb seyr etmə. Siz hərəkət edən gəminin göyərtəsindən . . alçaq və uca dağların tamaşasına dalmağın zövqünü dadmısınızmı? M. İ.. Tamaşa etmək (eləmək) – 1) baxıb seyr etmək, baxmaq. Axşam vaxtları kəndin kənarında durub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vurulmaq — 1. məch. 1. Zərbə endirilmək. Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək. 2. Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq. Paya vurulmaq. Taxtaya iki mıx vurulmuşdur. 3. Güllə ilə vurulub öldürülmək. Ovda ikicə quş vuruldu. – Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsən vuruldu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüklənmək — məch. 1. Yük vurulmaq, yük qoyulmaq, yüklə doldurulmaq. Vaqonlar (maşınlar) yüklənmişdir. // Dalına yük çatılmaq (qoyulmaq). Heyvanlar yüklənmişdir. 2. qayıd. Öz dalına yük qoymaq, yük çatmaq. 3. xüs. Elektrik enerjisi almaq. Kondensator elektrik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”